Over Beke Recruitment

Uw Partner in Infra, Civiele Techniek en B&U Bouw!

Zoekt u de beste professionals voor uw Infra of B&U projecten?

Laat ons netwerk u helpen bij het realiseren van succesvolle projecten!

Oprichting – Beke Recruitment

Beke Recruitment is opgericht in 2009.
De behoefte naar zelfstandigheid ontstond na meer dan vijf jaar succesvol in loondienst werkzaam te zijn geweest in de uitzendbranche. Met het geloof dat uitzend- en recruitmentwerk nóg persoonlijker kan, hebben wij onze ondernemers droom verwezenlijkt. Wij richten ons op de technische sector en zijn daarbij gespecialiseerd in de civiele techniek en B&U Bouw.

Inmiddels heeft het persoonlijk werven, plaatsen en contact met de kandidaat en opdrachtgever zich succesvol getoond en zet onze groei zich door. Al sinds de start zijn meerdere langdurige projecten bij gemeenten inclusief herhaalopdrachten voorzien van door ons geselecteerde kandidaten.

Tegenwoordig richten wij ons niet alleen op het vervullen van zelfstandige posities / functies bij gemeenten, maar zijn we sterk uitgebreid naar alle mogelijke diensten voor het leveren van professionals in de Civiele Aannemerij. Maar met behoud van onze persoonlijke werkwijze en daarbij behorende strikte werving en selectie, waardoor we telkens het verschil kunnen maken naar onze opdrachtgevers.

Toekomstig succes

Ondanks of misschien zelfs dankzij onze strengere selectie normen, zijn wij in staat gebleken oplossingen voor personeelsvraagstukken blijven beantwoorden. Regelmatig zijn opdrachtgevers en overheden zeer alert op de perfecte kandidaat en is daarbij het dienstverband ondergeschikt. Een flexibele schil of gericht op een vast dienstverband? Wij zorgen dat de kandidaat het verschil maakt en het dienstverband aansluit op de vraag.

“Soms hadden we 150 kandidaten voor 1 vacature – knap om dan het verschil te maken!”

– Opdrachtgever Beke Recruitment –

Door geleverde prestaties in het opgebouwde netwerk van opdrachtgevers en kandidaten, weten wij ons staande te houden in deze uitdagende tijd en weten wij diverse vacatures in de b&u sector en civiele techniek te blijven vervullen.

B&U sector en de civiele techniek sinds 2017

Ook vandaag houdt Beke Recruitment focus op de B&U sector en de civiele techniek. De verwachtingen voor deze markt voor de komende jaren zijn redelijk positief. Dit is mede een gevolg van de verdere flexibilisering van de markt, de aantrekkende economie, de behoefte naar nieuwe woningen en de groei van het aantal zzp’rs. Er zal meer behoefte zijn aan technisch opgeleid personeel en hoger opgeleiden.

Karakter & Automatisering

Wij verwachten, dat de klassieke rol van de uitzendsector zal gaan verdwijnen. Een moderne tijd vereist ook een moderne arbeidsbemiddeling. Vooral de vakoverstijgende competenties van werkzoekende zullen een rol spelen. Het karakter gaat meer een rol spelen.

Met name zal de mogelijkheden op het gebied van digitalisering hier een rol in gaan spelen. Een automatisch selectiebeleid op steeds meer variabelen zal voor een betere en snellere match zorgen.

Dezelfde digitalisering zorgt ook voor het verdwijnen van diverse posities voor lager en middelbaar opgeleiden. Het verzorgen van opleidingen en trainingen zal dan ook een extra noodzakelijke activiteit worden van uitzenders.

Meer doen!

Opdrachtgevers zullen meer eisen van uitzenders. Vooral de wat kleinere opdrachtgevers, die zelf niet de capaciteit of expertise hebben, zullen behoefte hebben aan een goede ondersteunende partij die op vele vlakken de P&O-functie op weg helpt.

Het anticiperen op capaciteitsbehoefte kan hier een rol spelen. Het overnemen van de planning en risico’s van personeel, kan een extra dimensie geven en zorgen voor een intensievere samenwerking.

Technische kennis & specifieke competenties

Wij hebben 30 jaar werkervaring in de civiele techniek en 10 jaar in de uitzendsector. Door onze kennis van de technische aspecten weten wij waar onze klant – kandidaat én opdrachtgever – behoefte aan hebben.

Naast de vakinhoudelijke competenties weten wij ook specifiek gevraagde competenties goed in kaart te brengen. Met onze competentiemeter ontstaat er een betere match.

 Onze aansturing op Uw resultaten

Onze dienstverlening gaat door na de plaatsing. Wij monitoren de loopbaan en bieden gerichte opleidingen aan.

Na 1 maand vindt er een evaluatie plaats d.m.v. een activiteiten en resultaten formulier. Zijn de behaalde resultaten en verwachtingen/ doelstellingen in overeenstemming? Vervolgens herhalen wij dit om de 3 maanden.

Wekelijks of maandelijks is er een contactmoment met zowel de werkzoekende als de werkgever om gezamenlijk te bepalen wat er nodig is en om te zien hoe het gaat.

Betrokkenheid en kwaliteitsbewaking zijn kernwoorden van onze organisatie.

 ZZP’ers | Detachering | Uitzenden | Werving & Selectie

Wij bieden een flexpool van zzp’ers aan die op alle relevante zaken zijn gescreend. Denk hierbij aan vakinhoudelijk door een referentie, juridisch op aansprakelijkheid en daarnaast de wet DBA.

Op basis van Detachering komt de kandidaat bij ons in dienst en gaat op projectbasis aan het werk. Wij zorgen voor de scholing, diversiteit aan opdrachtgevers, workshops en er kan worden gebouwd aan het netwerk tijdens onze borrel.

Uitzendingen vinden plaats volgens de ABU cao en NEN 4400 certificering.

Bij Werving en Selectie wordt na het uitgebreid in kaart brengen van de gevraagde eisen/wensen,  de competenties, de aangeboden arbeidsvoorwaarden en toekomstperspectieven een kennismakingsgesprek ingepland

Als er een match ontstaat komt de kandidaat rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever. Wij monitoren de plaatsing. Is alles naar tevredenheid? Bekerecruitment blijft nauw betrokken. De fee die hiervoor wordt betaald door de opdrachtgever verspreiden wij in 3 termijn. 1 bij aanvang. 1 na de proeftijd en het resterende gedeelte bij verlenging van het contract.

Detachering

Als detacheerder richten wij ons op de lange termijn. Betrouwbaarheid, eerlijkheid en transparante communicatie staan hierbij centraal.

Werving & Selectie

Als u een kandidaat in vaste dienst wilt nemen, zullen wij samen met u uw behoefte in kaart brengen en zullen direct kijken in ons bestaande netwerk of een kandidaat past bij het profiel. Dit doen wij de aan de hand van een competentiemeter en een uitgebreide referentie.

Uitzenden

Ook als uitzendbureau bieden wij flexibiliteit voor zowel korte als lange termijn.

Project Management

Schakel Beke projectmanagement in om uw project volledig te laten beheren. Op interim basis zorgen wij voor een succesvol verloop van uw complexe vraagstukken.

Partners

Opus Engineering

OPUS-logo

Beke Groep

beke-groep

Wilt u kennismaken?